Na terenie Odlewni Granges Konin wykonywana była instalacja układu do półciągłego odlewnia (UPCO 7) oraz piły taśmowej do cięcia wlewków.

Firma Remal prowadziła prace jako główny wykonawca przy udziale przedstawicieli dostawców technologii. W zakresie montażu UPCO 7 można wyliczyć główne zadania:

 • Montaż siłownika stołu odlewniczego,
 • Montaż instalacji wodnej zasilającej proces w tym montaż pomp,
 • Montaż podzespołów instalacji rynien zasilającej agregat odlewniczy w ciekłe aluminium,
 • Montaż agregatu odlewniczego i stołu odlewniczego,
 • Wykonanie i montaż instalacji odciągowej,
 • Wykonanie i montaż instalacji aronu i chloru,
 • Montaż komina odciągowego,
 • Udział w rozruchu układu.

Dodatkowym zadaniem było uzupełnienie infrastruktury zakładu o dodatkowe pojemniki na zgary i specjalistyczne stojaki do przechowywania głowic startowych i innego wyposażenia.

Przy realizacji tego zadania firma Remal współpracował z podwykonawcami w branży elektrycznej, automatycznej i hydraulicznej. Dostawcą technologii oraz podzespołów była firma Rodabell.

W zakresie montażu piły taśmowej do cięcia wlewków główne zadania to:

 • Montaż szyn i układów transportowych dla wlewków,
 • Montaż konstrukcji piły wraz z oprzyrządowaniem,
 • Montaż elementów ogrodzenia,
 • Wykonanie i montaż odbojów,
 • Wykonanie i dostawa pojemników na złom,
 • Udział w rozruchu.

Również przy realizacji ego zadania firma Remal współpracował z podwykonawcami w branży elektrycznej i pneumatycznej. Dostawcą technologii oraz podzespołów była firma Mossner.