Dynamiczny rozwój naszej firmy jest możliwy, między innymi, dzięki planowej polityce jakości. Konsekwentnie stawiamy na stosowanie najwyższych standardów, najnowszych technologii i podwyższanie kwalifikacji pracowników. Potwierdzają to liczne prestiżowe certyfikaty i specjalistyczne uprawnienia. Budowa rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, czy nawet ostrzenie specjalistycznych narzędzi, wymaga od naszych pracowników wielu lat doświadczeń oraz posiadania odpowiednich uprawnień. Dostarczane przez nas usługi i produkty muszą spełniać wiele norm bezpieczeństwa, co jest standardem w naszych działaniach.

Nasze kwalifikacje i kompetencje zostały potwierdzone nadanymi świadectwami i certyfikatami:

POZOSTAŁE CERTFYIKATY I UPRAWNIENIA