Spawanie jest najczęściej używaną metodą łączenie materiałów stalowych oraz aluminiowych. Odbywa się ona przez podgrzanie materiałów które mają zostać zespawane do bardzo wysokiej temperatury, w miejscu przyszłego połączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa.

Rozróżniamy różne metody spawania:

  • spawanie elektryczne
  • spawanie gazowe
  • spawanie termitowe.

Wykorzystujemy metody spawania wg PN EN ISO-4063 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG) oraz elektrodami otulonymi 111 (MAW). 

Po wykonania każdego spawania należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę efektów aby być pewnym że spawanie przebiegło prawidłowo, a miejsce spawania ma odpowiednie właściwości mechanicznie i wytrzymałościowe.

Spawanie zawsze musi być wykonywane przez fachowców posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania spawania konkretną metodą. Uprawnienia do spawania nie są bezterminowe – ich ważność wynosi 3 lata w przypadku stali lub 2 lata w przypadku aluminium, miedzi, niklu i tytanu. Zatrudniamy wysoko kwalifikowany personel inżynierski, w tym Głównego Spawalnika z certyfikatem IWE oraz personel wykonawczy.

Posiadamy uprawnienie do spawania różnych materiałów:

  • stal-stal, 
  • aluminium-aluminium, 
  • stal-aluminium

Należy pamiętać że spawanie zawsze musi być wykonywane z wykorzystaniem najlepszych materiałów i urządzeń, by mieć gwarancję iż spawania będzie wykonane na najwyższym poziomie. Posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne wraz nowoczesnymi agregatami spawalniczymi firmy FRONIUS. 

Usługi spawania – Usługi naprawcze

Wykonujemy naprawy urządzeń podlegających ustawie o dozorze technicznym. Jako firma uprawniona przez jednostkę notyfikowaną UDT realizujemy naprawcze, poddozorowe złącza spawane, zgodnie z wykonaną i uzgodnioną przez nas dokumentacją techniczną. Spoiny podlegają badaniu przez personel uprawniony przez niezależne laboratorium CLDT.

Posiadamy system jakości wymagany w spawalnictwie zgodny z normami PN-EN ISO 3834-2.

Nasze realizacje to najlepsza wizytówka naszej firmy.

Usługi spawania - Prezentacja wideo

Usługi spawania - Galeria zdjęć

Poproś o
kontakt

Daj nam znać jak możemy ci pomóc. Poproś o kontakt za pomocą poniższego formularza w sprawie usługi spawania.


    Odpowiedz na pytanie by wysłać maila: