Technologia zmienia nasz świat nieustannie praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie inaczej jest również w firmach produkcyjnych czy usługowych, gdzie czas, jakość i koszty grają ogromną rolę. Optymalizacja czasu i kosztów bez uszczerbku na jakości to zauważalna współcześnie tendencja, której nie sposób pominąć czy uniknąć. Wypracowanie efektywnych kosztowo i ekonomiczne metod pracy stało się zadaniem numer jeden dla większości firm na świecie. Jedną z takich metod jest także obróbka CNC.

Obróbka CNC metali

Obróbka CNC (ang. Computerized Numerical Control) to technologia wytwarzania precyzyjnych części, przy użyciu maszyny wyposażonej w mikrokomputer, który jest zintegrowany z częścią sterującą tej maszyny. Wytwarzanie części odbywa się zatem w sposób zautomatyzowany. Technologia ta znalazła szerokie zastosowanie zarówno w obróbce skrawaniem wiórowej (Sterownik ten steruje obrabiarką, m.in. przy użyciu czujników, w obrębie określonego układu współrzędnych maszyny. Dane wartości zadanej w programie (sygnały wejściowe) są stale porównywane z rzeczywistymi danymi na maszynie (stan urządzeń wyjściowych) za pomocą sterownika PLC. Ruch względny między narzędziem a obrabianym przedmiotem wymaga ciągłej kontroli. Jest stale obliczany i sterowany dla każdej osi w układzie sterowania. W skrócie oznacza to tyle, że cały proces obróbki jest regulowany komputerowo i nie wymaga ręcznej interwencji operatora.

Obróbka CNC w dużym uproszczeniu to wykorzystanie w procesie obróbki maszyny, która została wyposażona w mikrokomputer sterujący procesem obróbki. Wykorzystuje się je najczęściej do obróbki metalu, drewna, ale także tworzyw sztucznych czy innych materiałów wymagających dokładnego ukształtowania. Aby w efekcie pracy maszyny uzyskać produkt odpowiadający naszym potrzebom konieczne jest najpierw zaprojektowanie go w specjalnym programie komputerowym, następnie przełożenie projektu do programu sterowania maszyną i ostatecznie wykonanie go na obrabiarce CNC. Dzięki zastosowaniu odpowiednich sterowników maszyna podczas pracy nieustannie weryfikuje wartości i parametry wprowadzone do jej pamięci z danymi na maszynie. Dzięki takiemu podejściu obróbka CNC daje pewność, że ostateczny produkt będzie posiadał dokładnie takie parametry jakich oczekujemy.

Obróbka CNC metali – przyspieszenie produkcji

Obróbka CNC ma ogrom zalet, przez co jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod obróbki. Przede wszystkim automatyzuje, a tym samym przyspiesza precyzyjne wykonanie elementów. Co więcej, dzięki obróbce CNC mamy gwarantowaną powtarzalność wytworzenia tego samego produktu, o tych samych właściwościach w krótkim okresie czasu.

Obróbka CNC wpływa także na podniesienie wydajności, poprawę dokładności oraz co nie mniej istotne, na minimalizację błędów jakie zdarzają się przy tradycyjnej metodzie obróbki. Nie bez znaczenia jest także fakt, że obróbka CNC zwiększa bezsprzecznie bezpieczeństwo pracy dzięki temu, że maszyna większość pracy wykonuje bez udziału człowieka.

Obróbka CNC to zatem jeden z najwydajniejszych procesów stosowanych w obróbce zarówno metali jak i innych materiałów. Zdecydowanie wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji i podniesienie efektywności bez szkody na ostatecznej jakości danego produktu. Pozwala także na idealne odwzorowanie projektów o różnym poziomie skomplikowania, a powtarzalność i krótki czas realizacji sprawia, że klasyczne metody obróbki ustępują jej miejsca.

Obróbka CNC metali – galeria

Obróbka CNC metali