Firma posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym utrzymywaniu w sprawności mechanicznej maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych. Systematyczne i zaplanowane działania przeglądów, konserwacji i napraw, prewencyjne wymiany czynników smarujących i części eksploatacyjnych utrzymują w stałej sprawności park maszynowy.

Podstawowym zadaniem w utrzymaniu ruchu maszyn jest:

  • Utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej.
  • Zapewnienie ciągłości produkcyjnej.

Utrzymania ruchu maszyn jest kompleksowym zadaniem polegającym na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn do zaangażowania w proces produkcji.

Obejmuje on trzy podprocesy w które zawsze w pełni się angażujemy dostarczając najlepszych możliwych rozwiązanie.

Utrzymanie linii produkcyjnych – Przygotowanie maszyn do pracy

Przygotowanie maszyn do pracy umożliwia sprawne przejęcie już gotowej i przystosowanej do pracy przy danej produkcji maszyny przez pracownika. Oznacza to iż uruchamiany maszynę, oraz dostarczamy kompletną instrukcję jej prawidłowej obsługi dla pracownika który będzie przy niej wykonywał swoją pracę. Jest to niezwykle istotne, ponieważ źle przeszkolony pracownik może wpłynąć na jakość działania maszyny lub ją po prostu uszkodzić.

Dodatkowo w czasie uruchamiania, są sprawdzane wszystkie części maszyny, oraz sam proces produkcyjny. Musi on od samego początku przebiegać w sposób prawidłowy.

Utrzymanie linii produkcyjnych – Naprawa

Naprawa występuje tylko w przypadku zaistnienia awarii maszyny i jest dokonywana osobiście przez naszych specjalistów. W tym wypadku jest niezwykle istotny czas reakcji, od momenty zgłoszenia problemu, do momentu jego rozwiązania.

W sytuacji gdy maszyna ulega uszkodzeniu, trzeba zlokalizować usterkę, oraz ją zlikwidować, co często wiążę się z wymianą uszkodzonych elementów. W krytycznych przypadkach brakujące części trzeba dorabiać, lecz nawet z tym nasza firma doskonale jest w stanie sobie poradzić.

Posiadając przeszkoloną kadrę inżynierów jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować na wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem maszyny.

Utrzymanie linii produkcyjnych – Konserwacja.

Konserwacja następuje według planu konserwacji i w oparciu o analizę harmonogramu produkcji. Przy jej przeprowadzeniu konserwator korzysta z własnej wiedzy i doświadczenia jako determinantów jej prawidłowego wykonania.

Plan konserwacji z góry określa w jakich dniach zostanie ona przeprowadzona, oraz jakie elementy zostaną sprawdzone lub wymienione gdyż zużywają się na wskutek stałej pracy. Taki plan jest budowany w oparciu o obciążenie maszyny oraz pracę jaką wykonuję.

Plan konserwacji maszyny zawsze jest powiązany z harmonogramem pracy maszyny. Oznacza to że wszelkie prace konserwacyjne są planowane wtedy gdy maszynę można wyłączyć z produkcji, co nie będzie miało negatywnych skutków na pozostałe procesy produkcyjne.

Utrzymanie linii produkcyjnych sprawi iż twój park maszynowy oraz linia produkcyjna będzie stale w pełni sprawna.

Dla naszych klientów jesteśmy dyspozycyjni i zawsze gotowi do działania, aby zapobiegać ewentualnym stratom spowodowanymi przestojami urządzeń.

UTRZYMANIE LINNI PRODUKCYJNYCH - UTRZYMANIE RUCHU MASZYN

Poproś o kontakt w sprawie: Utrzymanie ruchu maszyn, utrzymanie linii produkcyjnych.

Daj nam znać jak możemy ci pomóc. Poproś o kontakt za pomocą poniższego formularza.


    Odpowiedz na pytanie by wysłać maila: