Firma Remal na przełomie roku 2017/18 zbudowała i oddała do użytkowania linię produkcyjną stopów z aluminium. To autorski projekt firmy Remal, zrealizowany na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Linia składa się ze stanowiska topielnego wyposażonego w dwa piece indukcyjne o pojemności 3 tony ciekłego metalu każdy, z systemem załadunku wsadu, odciągu spalin i ciągłej gazowej rafinacji topionego metalu.

Ciekły metal jest odlewany do zabudowanych na maszynie odlewniczej kokil przez system rynien metalowo ceramicznych. Kokile chłodzone są wodą pobieraną z układu zamkniętego, wyposażonego w zmiękczanie i chłodzenie. Powstała para woda jest odciągana znad kokil i usuwana na zewnątrz. Produktem linii jest „wafel” z dowolnego stopu aluminium, a w tym konkretnym przypadku są to zaprawy aluminiowe w gatunkach AlSi, AlMn i AlFe.

Pozostaw komentarz