O tym, jak bardzo ważna jest w fabryce wysoka wydajność, nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto ma w utrzymaniu dowolną firmę produkcyjną. Straty spowodowane nagłymi przerwami w pracy linii, choć niepozorne, składają się łącznie na znaczący poziom utraconych korzyści.

Zastanawiającym jest fakt, że w wielu przypadkach przestoje w pracy wydają się być mniej groźne, niż wizja modernizacji linii, na której zdarzają się awarie. Brak chęci do rozpatrzenia takiej możliwości to podkładanie nogi zagadnieniom sprawności firmy. Jeśli przerwy zdarzają się z podejrzaną regularnością, jest to wyraźny sygnał, by poważnie pomyśleć o modernizacji. Ciągłe naprawy zwiastują tylko jedno: syzyfową pracę i kolejne spowolnienia oraz straty.

Nie ma oczywiście czegoś takiego, jak system całkowicie bezawaryjny, lecz bieżące podążanie za rozwojem technologicznym minimalizuje ryzyko wystąpienia takich przykrych niespodzianek. Trzeba powiedzieć to jasno: unowocześnienie linii produkcyjnej jest tożsame z podniesieniem poziomu wydajności.

Oczywiście, modernizacja wiąże się nieodłącznie z automatyzacją, obejmującą coraz większe pole manewru. Choć sporo stanowisk nie może obejść się bez nadzoru i aktywności człowieka – jego precyzyjnego wzroku i pracy rąk – w wielu przypadkach to właśnie profesjonalny sprzęt zapewnia lepsze rezultaty wydajnościowe. Maszyny wykonują szereg prac szybciej i sprawniej.

Tego zjawiska nie należy się jednak bać, a pracownikom, którzy nadal pozostają niezbędni, należy zagwarantować reorganizację czasu pracy. Dłuższa praca oznacza brak należytej regeneracji, przyczynia się więc do spadku wydajności. Co nie służy człowiekowi, nie służy też efektom jego pracy. Warto postawić zatem na system zmianowy.

To jednak uwaga na marginesie: nadal mamy na względzie przede wszystkim unowocześnienie linii produkcyjnej oraz techniczne wsparcie wokół niej. Tym właśnie powinna odznaczać się każda firma, która oferuje zwiększenie wydajności w zakresie utrzymania ruchu maszyn: kompleksową obsługę we wszystkich branżach.

Taką zaoferować może tylko firma o szerokim przekroju kompetencji oraz wieloletnim doświadczeniu. Dlatego firma Remal jest w pełni świadoma i przygotowana do polecenia swoich usług w zakresie utrzymania ruchu fabrycznych maszyn. Zakres tych usług, oprócz wprowadzania nowych standardów, obejmuje również techniczny support oraz kontrole sprawności mechanicznej według ustalonego resursu.

Linie produkcyjne i urządzenia potrzebują tego tak samo, jak przeglądów oraz systematycznych konserwacji. Prędzej czy później, w grę wchodzą także naprawy. Remal jest firmą, która potrafi zadbać o to, by park maszynowy działał w zgodzie z najnowszymi technologiami. Z drugiej strony, ma również kompetencje do tego, by działać profilaktycznie, zapobiegając na wszelkie sposoby potencjalnym stratom, jeśli akurat zdarzy się przestój.