NAPRAWY UDT WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

NAPRAWA UDT WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

 

Posiadamy uprawnienia UDT do wykonywania, remontów, przeglądów i napraw:

 • wózków jezdniowych,
 • żurawi samojezdnych, stałych, szynowych, przenośnych i przewoźnych,
 • wciągników i wciągarek,
 • suwnic,
 • podestów ruchomych

oraz modernizacji:

 • suwnic,
 • wciągników i wciągarek,
 • żurawi stacjonarnych.

 

Służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie modernizacji i remontów oraz oferujemy usługi kompleksowego przygotowania urządzeń do odbioru

przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

NAPRAWA UDT URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

 

Posiadamy uprawnienia UDT do wykonywania, remontów, przeglądów i napraw:

 • żurawi samojezdnych, stałych, szynowych, przenośnych i przewoźnych,
 • wciągników i wciągarek,
 • suwnic,
 • podestów ruchomych
 • wózków jezdniowych,

oraz modernizacji:

 • suwnic,
 • wciągników i wciągarek,
 • żurawi stacjonarnych.

 

Służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie modernizacji i remontów oraz oferujemy usługi kompleksowego przygotowania urządzeń do odbioru

przez Urząd Dozoru Technicznego.

REMAL Sp. z o.o. ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin, Polska