Układ maszyn i urządzeń w codziennej eksploatacji narażony jest na awarie o różnym charakterze – mechaniczne, energetyczne, czy też elektromechaniczne. Niektóre z nich wynikają z naturalnego zużycia komponentów, inne będą wynikiem błędów operatorów lub niewłaściwych ustawień w pracy maszyny. Niezależnie od przyczyny wystąpienia usterki, bezwzględnie musi ona zostać usunięta sprawnie i w jak najkrótszym terminie. Jak powinien przebiegać remont linii produkcyjnej?

Diagnostyka w remontach linii produkcyjnych

Sukces w likwidacji awarii linii produkcyjnej, jak w przypadku każdej innej usterki, zależy w dużej mierze od celnego zlokalizowania źródła problemów. W tym celu w pierwszej kolejności często sięga się po dokumentację techniczną maszyny i analizuje poprawność schematów oraz zgodność odtworzenia projektów. Już na tym etapie niejednokrotnie udaje się wychwycić błędy na przykład w układach elektrycznych. Równie cennym źródłem informacji mogą być kody źródłowe systemów sterowniczych. Diagnostyka nie obędzie się, oczywiście, bez ekspertyzy linii produkcyjnej w zakładzie. Zdarza się, że wykonywana jest kilkukrotnie, z uwagi na zmianową pracę przedsiębiorstwa i wynikające z niej różnice w procesach.

Pomiary i skrupulatna analiza pozwalają wskazać przyczynę awarii i przystąpić do sporządzenia szczegółowego planu remontu. Wnikliwa diagnostyka może przynieść również informacje o możliwościach usprawnienia i optymalizacji pracy maszyn, które wdrażane są na drodze modernizacji.

Remonty linii produkcyjnych

Priorytetem w sytuacji, gdy dojdzie do zastoju maszyn, zawsze jest sprawne usunięcie usterki. Może ono polegać na przebudowie błędnych schematów, wymianie wyeksploatowanej lub uszkodzonej części, czasami określony komponent należy najpierw wykonać na podstawie dokumentacji lub odtworzyć z natury. W niektórych przypadkach wystarczające okazuje się osiowanie elementów napędu, które eliminuje problematyczne drgania.

Efekty remontów linii produkcyjnych

Rezultatem pracy zespołu serwisowego jest przywrócenie pełnej sprawności i funkcjonalności maszyn. Niejednokrotnie przy okazji prac naprawczych wykonuje się również drobne modernizacje, które przynoszą korzyści w postaci podniesienia wydajności linii produkcyjnej. Za każdym razem ponowna eksploatacja poprzedzona jest serią testów i pomiarów na maszynach w rozruchu, które potwierdzają prawidłowo wykonany remont.